Category: Ֆիզիկա․ դասարանում տանը

Էներգիա:Մեխանիկական էներգիա:Կինետիկ էներգիա :Պոտենցիալ էներգիալրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենք

1.Որ մեծություննէ կոչվում էներգիա

էներգիան ֆիզիկական մեծություն է,որը բնութագրմ է  մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը

2.Օրինակներով ցույց տալ էներգիայի և աշխատանքի կապ E տառով։Էներգիան չափվում է նույն միավորով,ինչ աշխատանքը։Միավորների ՄՀ-ում էներգիայի միվորը մեկ ջոուլն է։

ընդունված է էներգիան նշանակել լատինական այբուբենի e

3.Ինչ միավորներով է չափվում էներգիան միավորների ՄՀ-ում:

4.Մեխանիկական էներգիայի տեսակները

կինետիկ էներգիա,պոտենցյալ էներգիա,մեխանիկական էներգիա

5.Որ էներգիան են անվանում կինետիկ

մարմնի շարժմամբ պայմանավորված էներգին կոչվում է կինետիկ էներգիա

6.Ինչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան ,որ բանաձևով է որոշվում

այն

կախված է  Еկ=мv2/2  զանգվածից և արագությունից

7.Երբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրոյանում

Սահմանումից հետևում է որ երբ մարմնի արագությունը զրօ է նրա կինետիկ էներգիան զրօ է։

8.Որ էներգիան են անվանում  պոտենցիալ,

մարմիների փոխազդետությամբ պայմանավորված էներգիան որն անվանում են պոտենցիալ էներգիա

9.բերել պետենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ

Ճկված քանոնը, ամբարտակի ետևում  ամբարված ջուրը:

10.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրի մակերևույթից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան

Պոտենցյալ էներգիան, որոշվում է Eպ= mgh:

11.Որ մեծություն է կոչվում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիա:

Մարմինը միաժամանակ կարող է ունենալ և կինետիկ, և պոտենցիալ էներգիա։

12.Ձևակերպիր լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը

Դիմադրության և շփման ուժերի բացակայության պայմաններում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է: