Category: մաթեմաթիկա

Տնային աշխատանք

 

1) Գտնել հետեւյալ բազմությունների միավորումը.

А = {1; 3 ; 4; 5; 7 }

B = { 3 , 5,7 , 9}

2) Գտնել հետեւյալ բազմությունների հատումը.

A = {a, b , c , d, e , f }

B = {b, c, f , g, h}

3) 25 հոգանոց դասարանում 15 հոգի սովորում է անգլերեն, 20 հոգի, վրացերեն.Դասարանում քանի հոգի է սովորում եւ անգլերեն, եւ վրացերեն.

Եվ անգլերեն, և վրացերեն սովորում են 10 հոգի

Տնային աշխատանք

1․Գտնել 3¹°°-ը 82-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
1) 1  2) 80  3) 81  4) 0
2․ Հարթության վրա նշված են 21 կետ, որոնցից ոչ մի երեքը չեն պատկանում միևնույն
ուղղին: Նրանցից ցանկացած երկուսով տարված է ուղիղ: Ընդամենը քանի՞ ուղիղ
կառաջանա:
1) 420  2) 42  3) 210  4) 105
3․AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է BD միջնագիծը: Գտնել
այդ միջնագծի երկարությունը, եթե ABC եռանկյան պարագիծը 32 սմ է, իսկ ABD եռանկյան
պարագիծը 24 սմ է:
1) 10 սմ  2) 8 սմ  3) 7 սմ  4) 6 սմ
4․ ABCD քառակուսու կողմը 10 է: BC կողմի վրա վերցված է M կետն այնպես, որ
BM:MC=4:6, իսկ CD կողմի վրա վերցված է N կետն այնպես, որ CN:ND=8:2: Գտնել AMN
եռանկյան մակերեսը:
1) 40  2) 46  3) 50  4) 56
5․ 100 զբոսաշրջիկներից 66-ը գիտեն գերմաներեն լեզու, 72-ը գիտեն ֆրանսերեն, իսկ
18 մարդ չգիտի ո′չ գերմաներեն, ո′չ ֆրանսերեն: Քանի՞ զբոսաշրջիկ գիտի և′ ֆրանսերեն և′
գերմաներեն:
1) 24  2) 46  3) 56  4) 36

մաթեմաթիկա

Խնդիր 1 Երբ Անուշը դպրոց է գնում ոտքով և վերադառնում ավտոբուսով, ամբողջ ճանապարհի վրա ծախսում է 1 ժամ 20 րոպե։ Երբ նա այդ նույն ճանապարհը գնում և վերադառնում է ավտոբուսով, ծախսում է 40 րոպե։ Անուշը քանի՞ րոպե կծախսի ճանապարհի վրա, եթե գնա և վերադառնա ոտքով։

1)40:2=20ր

2)1ժ20ր=80-20=60ր

3)60+60=120ր=2ժ