Category: հանրահաշիվ

296.

Քանի, որ հավասարասրուն եռանկայն անկույնները հավասար են ապա դրանցից ոչ մեկը չի կարող լինել ուղիղ, հետևաբար ուղւղ է սրունքներով կազմված ուղիղը, իսկ հիմքին առընթեր անկյունները լինում են 45 աստիճան:

 

Հանրահաշիվ

Խնդիր 1:Գտնել օրինաչափությունը և շարունակել հաջորդականությունը․

1,1,2,3,5,8,13

Խնդիր 2:Գտնել օրինաչափությունները լրացնել բաց թողնված թվերը․

ա)127 (230 ) 103=103+127=230

227 (340 ) 113

բ)    333  ( 3 )    3=3+3+3=9:3=3
55  ( 11)   5

գ)  14    (451)   11=11×14=154 հակառակ հաշվարկ
4   (36)     9 = 4×9

Խնդիր 3: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 50-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:

Լուծում 3765

 

 

Խնդիր 5: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում  արտադրյալը․

ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15=5

բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96=6

գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x100=0

 

Հանրահաշիվ

3) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն

է պարունակում 56 գ աղ։

1.160:8=20

2.20X56=1120

4) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

1.2500:8= 625/2
2.625/2×12/1=3750

Խնդիր (10238)Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

1) 800150=650800−150=650
2) 650:5=130650:5=130
3) 1302=260130⋅2=260
4) 260+150=410

պատասխան 130,260,410

Խնդիր (11026)Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների թվանշանը մեծ է միավորների թվանշանից:

45

180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից: