Category: Աշխարհագրություն

1.Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Շատ մոտ են ծովին, ստանում են կարևորը հող,ջուր,արև և գտնվում են Եվրոպայի կենտրոնում:

2.Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Այնտեղ զարգացած է սննդի արդյունաբերությունը:

Աշխարհագրություն

1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Կենդանիների համար հարմար պայմաններ, աշխատաուժ, սարքեր։

2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Այն մատակարում է հումք և սնունդ։

 

Խոշոր եղջերավոր անանսապահություն – բուծվում է բոլոր շրջաններում

Ձիաբուծություն – Միջին Ասիա

Աշխարահագրություն

Երկար ժամանակ աշխարհագրությունն ուսումնասիրել է բնությունն ու բնական երևույթները: Սակայն, երբ վերածննդի ժամանակ սկսվեցին հայտնաբերվել նոր տեղանքներ ինչպես նաև զարգացան արդյունաբերությունն ու տրանսպորտը,
աշխարհագրության կազմում հիմնադրվեց նոր ենթաճյուղ` տնտեսական աշխարհագրությունը, որը սկսեց ուսումնասիրել տնտեսության տեղաբաշխման հարցերը: Դրանից հետո, աշխարհագրությունը դարձավ բարդ գիտություն, որը և՛ բնագիտական էր, և՛ հասարակական: Քանի գնում է, աշխարհագրությունը բարդանում է, քանի որ մարդկությունը զարգանում է: Զարգանում է և առաջանում են նոր խնդիրներ, որոնք էլ աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է, վերլուծում է և գնահատում է:

Աշխարհագրություն

Ինչպե՞ս է առաջացել աշխարհագրությունը

Դարեր առաջերբ տեղի էր ունենում մի շարք երևույթներշատմարդկանց համար առեղծվածային էր ու անհասկանալի (օրինակ ՝ինչու՞ է մութը ընկնումգիշերին փոխարինում ցերեկըինչու՞ էքամիներ լինումինչու՞ է երկրաշարժեր լինում): Այդ իսկ պատճառովառաջացել է աշխարհագրությունըորպեսզի բոլոր հարցերին լուծումտրվի։

Որո՞նք են ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները

Աշխարհագրությունը իր առաջ դրել է մի քանի հիմնախնդիրներորոնցից են ՝ տնտեսականհասարակականսոցիալականիսկ այսվերջին տասնամյակում էկոլոգիական հիմնախնդիրը