Month: Դեկտեմբերի 2018

քիմիա

շաքարի հալվելը — ֆիզիկական

հալույթի եռալը — ֆիզիկական

հալույթի գոլոշիացումը — ֆիզիկական

մնացորդի սևանալը — քիմիական

չոր մնացորդի փոխակերպումը ածղաթթու գազի և ջրի — քիմիական

D5661C8B-3BC5-4D0D-BF47-64C15C4B5349

 

Քիմիական ռեակցիա

Միացման
Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից
ստացվում է բարդ նյութ։
Տեղակալման ռեակցիա
Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաները , որոնք կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակայում են բարդ նյութի տարի ատոմներից որևէ մեկին։
Փոխանակման
Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով։

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

  • Ընդգծի՛ր ձայնարկությունները (առոգանության նշանները դրված չեն) և խմբավորի՛ր ըստ տեսակների։

Վայ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղու, հեյ, հարայ կանչել, ճռռոց, օֆ, քչքչոց, ծիվ-ծիվ, բզզոց, ախ, վաշ-վիշ, ճռվողյուն, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։

Զգացական- Օֆ,ախ,վայ

Նմանաձայնական- ծիվ-ծիվ

Կոչական- հեյ

Questions about Christmas

Questions about Christmas and Santa Claus

Did you believe in Santa Claus when you were a child?

Yes, when I was child I believe in Santa Claus.

Do you remember when you found out, that Santa Claus wasn’t real?

When I was eight years old, I realize that Santa Claus did not exist, because I saw how my parents putt those gifts under Christmas tree.

What do you want from Santa?

I want some money to buy for me new trendy clothes, new accessories and of course to buy presents for my friends and my parents, to make them happy. Its kind a weird, because I take money to buy my parents presents.

What are you going to buy for your friends?

We already bought presents for each other, because we play Secret Santa. I was secret Santa of Vahe I gave him earphones and sketchbook.

Do you have a Christmas tree?

Yes, I have a Christmas tree.

Is it real or artificial?

Our Christmas tree is artificial.

When do you put it up?

We put our Christmas tree in the middle of December.

When do you take it down?

When Christmas days were over, we take it down.

How do you decorate it?

I decorate Christmas tree with my sister and brother. We decorate that with glitters, Christmas toys, with bells and with different other trendy decorations.

Did you believe in Santa Claus when you were a child?

Yes, when I was child I believe in Santa Claus.

Do you remember when you found out, that Santa Claus wasn’t real?

When I was eight years old, I realize that Santa Claus did not exist, because I saw how my parents putt those gifts under Christmas tree.

What do you want from Santa?

I want some money to buy for me new trendy clothes, new accessories and of course to buy presents for my friends and my parents, to make them happy. Its kind a weird, because I take money to buy my parents presents.

What are you going to buy for your friends?

We already bought presents for each other, because we play Secret Santa. I was secret Santa of Vahe I gave him earphones and sketchbook.

Do you have a Christmas tree?

Yes, I have a Christmas tree.

Is it real or artificial?

Our Christmas tree is artificial.

When do you put it up?

We put our Christmas tree in the middle of December.

When do you take it down?

When Christmas days were over, we take it down.

How do you decorate it?

I decorate Christmas tree with my sister and brother. We decorate that with glitters, Christmas toys, with bells and with different other trendy decorations.

different countries celebrate new years

China

China did invent fireworks, so did you really expect the Chinese to go without a dazzling pyrotechnic display․? It’s also customary to dress in red and to give children allowance money in red envelopes.

Cuba

If you’ve been bitten by the travel bug, Cubans recommend that you circle your house with a suitcase when the clock strikes at midnight — it’s meant to bring you traveling opportunities in the new year. For general good luck, try sweeping the house or throwing water out the window.

Japan

For Buddhists, the zodiac calendar is important. Many people celebrate that year’s animal (2014 is the year of the horse) and visit temples, where the bells chime 108 times. It’s also important to clean the house and to resolve conflicts from the past year, so that you can start the new year with a clean slate.

The Netherlands

Every year, the Dutch participate in carbide shooting, which is a fancy term for blowing up milk cans. (It’s dangerous and prohibited in many cities, but that hasn’t stopped many adventurous teenagers from partaking in this tradition.)

The Philippines

A fashion statement is always a good way to start the new year on the right note. Filipinos enjoy wearing polka dots on New Year’s Eve, while carrying coins in their pockets. Round objects signify prosperity, so many families eat and display round fruits such as oranges and grapefruits.

 

 

 

 

 

Երդում

Հաճախ մարդիկ երդվում են, որ իրենց հավատան, բայց ես չեմ երդվում, որվհետև ես կարևորում եմ  իմ խոսքը, և եթե նույնիսկ  չհավատան՝ ինձ համար մեկ է՝ ես չեմ երդվում։ Երդումը ինձ համար նշանակություն չունի։ Ես իմ կենցաղում կամ շրջապատում շատ եմ հանդիպում երդվող մարդկանց։ Ես այդքան լավ չեմ վերաբերվում դրան, որովհետև նրանք չեն վստահում իրենց խոսքին կամ այնքան են սուտ խոսել, որ մարդկանց մոտ պետք է երդումով խոսեն, որ նրանց հավատան։Բայց կան սուտ երդվողներ, որոնք իրենց պատիվը գցում են ճիշտ դուրս գալու համար։

Դասարանական աշխատանք

Ըստ վանքի կարգ ու կանոնի՝ արդեն շատ ուշ էր, երբ Վարդանը հասավ մենաստան։
Վաղուց մեռել է Օհան ամին և թաղված է այս ծառի տակ՝ իր սրտի ուզածի համաձայն։
Հայրս, իր սովորության համաձայն, այդ երեկո նույնպես խնայեց մեզ։

Հայոց լեզու

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ընդգծի՛ր կապերը:
 Դպրոցը գյուղի ծայրին էր՝ բլրակի վրա: Հին գերեզմանատունը դպրոցի բակն էր: Մի ընդարձակ սենյակ էր, փայտե հասարակ նստարանների երկու շարք, դիմացի պատին՝ գրատախտակը: Պատուհանի ապակու տեղ խմորով փակցրել էին յուղած թուղթ: Միակ ժամացույցն ինձ մոտ էր: Մի օր՝ դեպի բլրակը բարձրանալիս, ոտքս սայթակեց, ընկա սառույցի վրա, գրպանիս մեջ ժամացույցս փշրվեց, և մինչև տարվա վերջը մնացի առանց ժամացույցի: Արև օրերին ստվերով էինք ժամ որոշում, թխպած ժամանակ՝ երբ հոգնեինք:

Տարրի բնութագրում

Տարրի բնութագրում

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի

1) Քիմիական  տարրի  նշանը՝ S

2) Կարգաթիվը՝ 16, միջուկի  լիցքը՝ +16 ,

3) Հարաբերական  ատոմային  զանգվածը՝

Ar = 32

4) Մեկ  ատոմի  զանգվածը՝

Mo = 32 x 1,66 x 10-27կգ  = 53 x 10-27կգ 

5) Դիրքը պարբերական համակարգում`ո՞ր  պարբերության տարր  է, խումբը, ենթախումբը

3րդ պարբերություն,  6րդ խումբ,  գլխավոր ենթախումբ

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝

(16 p 16n) 16e

 7. Էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……

 + 16  2|8|6

8) Ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչ մետաղ

Ոչ մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

0, -2

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի

1) Քիմիական  տարրի  նշանը՝ S

2) Կարգաթիվը՝ 16, միջուկի  լիցքը՝ +16 ,

3) Հարաբերական  ատոմային  զանգվածը՝

Ar = 32

4) Մեկ  ատոմի  զանգվածը՝

Mo = 32 x 1,66 x 10-27կգ  = 53 x 10-27կգ 

5) Դիրքը պարբերական համակարգում`ո՞ր  պարբերության տարր  է, խումբը, ենթախումբը

3րդ պարբերություն,  6րդ խումբ,  գլխավոր ենթախումբ

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝

(16 p 16n) 16e

 7. Էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……

 + 16  2|8|6

8) Ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչ մետաղ

Ոչ մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

0, -2

Էներգիա:Մեխանիկական էներգիա:Կինետիկ էներգիա :Պոտենցիալ էներգիալրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենք

1.Որ մեծություննէ կոչվում էներգիա

էներգիան ֆիզիկական մեծություն է,որը բնութագրմ է  մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը

2.Օրինակներով ցույց տալ էներգիայի և աշխատանքի կապ E տառով։Էներգիան չափվում է նույն միավորով,ինչ աշխատանքը։Միավորների ՄՀ-ում էներգիայի միվորը մեկ ջոուլն է։

ընդունված է էներգիան նշանակել լատինական այբուբենի e

3.Ինչ միավորներով է չափվում էներգիան միավորների ՄՀ-ում:

4.Մեխանիկական էներգիայի տեսակները

կինետիկ էներգիա,պոտենցյալ էներգիա,մեխանիկական էներգիա

5.Որ էներգիան են անվանում կինետիկ

մարմնի շարժմամբ պայմանավորված էներգին կոչվում է կինետիկ էներգիա

6.Ինչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան ,որ բանաձևով է որոշվում

այն

կախված է  Еկ=мv2/2  զանգվածից և արագությունից

7.Երբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրոյանում

Սահմանումից հետևում է որ երբ մարմնի արագությունը զրօ է նրա կինետիկ էներգիան զրօ է։

8.Որ էներգիան են անվանում  պոտենցիալ,

մարմիների փոխազդետությամբ պայմանավորված էներգիան որն անվանում են պոտենցիալ էներգիա

9.բերել պետենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ

Ճկված քանոնը, ամբարտակի ետևում  ամբարված ջուրը:

10.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրի մակերևույթից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան

Պոտենցյալ էներգիան, որոշվում է Eպ= mgh:

11.Որ մեծություն է կոչվում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիա:

Մարմինը միաժամանակ կարող է ունենալ և կինետիկ, և պոտենցիալ էներգիա։

12.Ձևակերպիր լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը

Դիմադրության և շփման ուժերի բացակայության պայմաններում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է: