Month: Հոկտեմբերի 2018

Հայոց լեզու

Տրված առած-ասացվածքներից գտի՛ր ենթակայական դերբայները:
Փոս փորողը ինքն է փոսն ընկնում:
Արհեստ ունեցողը մինչև կեսօր է սոված, չունեցողը` մինչև իրիկուն:
Ճիշտ խոսողի ձին պիտի թամքած լինի:
Երկար լեզու ունեցողը կարճ մտքեր է ունենում։
Պատվով մեռնողը փառքով է ապրում:
Գելից վախեցողը ոչխար չի պահի:
Վազող ջուրը կեղտ չի բռնում:
Վարդը սիրողը փուշն էլ կսիրի:
Ասողին լսող է պետք:

Եթե ես կենդանի եմ և ապրում եմ, ուրեմն շատ բան դեռ չեմ արել: Օրվա մեջ երկու-երեք ժամ կարող եմ աշխատել, հետո հոգնում եմ, դադարում եմ զգալ: Օրվա ընթացքում մի քանի հանդիպումներ կարողանում եմ անցկացնել: Եթե հանդիպումը բավականաչափ լարում է պահանջում` մեկն էլ բավական է: Այնուհետև գալիս է մարսելուգրելույուրացնելու փուլը: Այս ամենն ինձ բավական է:
Ես չեմ կարող շատ իրեր ունենալ: Դրանք ուղղակի չեն տեղավորվում իմ գիտակցության մեջ` մոռացվում եմ, կորչում կամ էլ մեռած բեռի պես պառկում են գլխիս մեջ: Ես միանգամից շատ գործ չեմ կարողանում անել: Բայց, եթե  կենտրոնանում կամ թափանցում եմ գործի բովանդակության մեջ, ապա կարողանում եմ:
Հենց ես սկսում եմ զգալ, ապա չեմ կարողանում ուտելխմելհոտոտել ինչ պատահի: Չեմ կարողանում կարդալնայել կամ լսել ինչ պատահի: Եթե ես զգում եմ, ապա ընտրում եմ: Ընդ որում, որքան շատ են զգացողություններս սրվում, այնքան ավելի  ուշադիր եմ դառնում:
Չեմ կարողանում շատ մարդկանց հետ հարաբերվել: Եթե այդ հարաբերությունները քիչ են և խորքային, այո՛, կարողանում եմ, իսկ, ա՜յ, շատի և մակերեսայինի դեպքում` չեմ կարող: Ես դրանից կոտրվում եմ: Իմ ներսում մի ինչ-որ նուրբ բան մաշվում է` վերածվելով կոշտուկի:
Չեմ կարողանում անծանոթի հետ խորքային հարաբերությունների մեջ մտնել: Ինչքա՜ն ճանապարհ պիտի անցնել միասին` իրար հասկանալու և վստահելու համար: Որտեղ են նրանց հոգու փոսերը, խոռոչները կամ գաղտնի հետնախորշերը, իսկ որտեղ` իմը:
Եթե իմ ներսում միացրել եմ հեգնանքը, ցինիզմը, անտարբերությունը, համբերությունը և երկրորդ տիեզերական արագությունը, ապա ես հեշտությամբ կարող եմ մարդկանց հետ հարաբերվել` հաղթական երթով անցնելով բազմության, կիլոմետրերի, փաթեթների և նույնիսկ երկրների միջով: Գլխավորը` հանկարծ նորից չսկսես զգալ:
Եթե ես պրոֆեսիոնալ եմ, դեր եմ տանում, աշխատում եմ ըստ ընտրված սխեմայի, ներսս չեմ անջատել, ապա կարող եմ այդպես ապրելԿարենալը` կարող եմ, բայց չեմ ուզում: Ես այն աստիճան չեմ ուզում, որ թվում է այդպես անել չեմ կարող:
Բաց և փոխվելու ընդունակ սիրտը խոցելի է: Նման դեպքում ես բնական սահմանափակումներ եմ նկատում: Եթե ես ինձ թույլ եմ տալիս ապրել կենդանի կյանքով` լինել մեղմ, ջերմ, զգայուն, ապա ունենում եմ կապվածության զգացողություն:
Կապվածությունը հավերժական չէ, անխոցելի լինելը` նույնպես: Զգայուն լինելը հավերժական չէ, անտարբերությունը` նույնպես: Եվ, եթե արդյունքում նույն բանն է, ապա ես այս բոլորի միջից նախընտրում եմ զգալը: Հակառակ դեպքում` ի՞նչ իմաստ ունի մնացածը:

կենսաբանություն

Животные относятся к эукариотам (в клетках имеются ядра). Классическими признаками животных считаются: гетеротрофность (питание готовыми органическими соединениями) и способность активно передвигаться. Впрочем, существует немало животных, ведущих неподвижный образ жизни, а гетеротрофность свойственна грибам и некоторым растениям-паразитам.

Կենդանիները պատկանում են էուկարիոտներին (բջիջներում կան միջուկներ): Կենդանիների դասական նշաններն են. Heterotrophy (պատրաստված օրգանական միացությունների կողմից կերակուրը) եւ ակտիվորեն տեղափոխվելու ունակությունը: Այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ կենդանիներ, որոնք հանգեցնում են կայուն ապրելակերպի, եւ heterotrophy բնորոշ է fungi եւ որոշ մակաբուծական բույսեր:

 

Հայոց լեզու

.Գրաբարյան տեքստերը փոխադրի՛ր աշխարհաբարի։

Քե´զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,

Որ յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց,

Ե´կ հաւանեա´ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց`

Տալ զպատանիդ.

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն դիւցազանց`

Զայլոց դիւցազանց զարմից

Բառնալ զկենդանութիւն

Կամ ծառայեցուցանելով

Ի ստրկաց կարգի պահել

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել:

 

Քեզ եմ ասում, քաջ այր Արտաշես,
Որ հաղթեցիր քաջ ազգին ալանաց,
Ե՛կ լսիր ալանների գեղաչյա դստեր խոսքը՝
Տուր պատանուն,
Քանզի սոսկ քենի համար օրենք չէ, որ ղյուցազները
Այլ դյուցազների զավակներին զրկեն կյանքից
Կամ ծառա դարձնելով՝ ստրուկների կարգում պահեն,
Եվ հավերժ թշնամություն
Երկու քաջ ազգերի միջև, հաստատեն:

Պոլիմեռներ

Պոլիվինիքլորիդ, [—СН2—СНСl—]ո, վինիլքլորիդի հիմնականում գծային պոլիմերը։ Ջերմապլաստիկ, սպիտակ, կենսաբանորեն պասսիվ նյութ է։ Մոլային զանգվածը՝ 6000-160000, բյուրեղականությունը՝ 10-35%, խտությունը՝ 1350—1430 կգ/մ3 (20°С)։ Ունի մեխանիկական բավարար ամրություն, դիէլեկտրիկ է։ Կայուն է օդիխոնավությանթթուներիալկալիներիբենզինիճարպերիսպիրտների, արտադրական գազերի (NO, Cl2, SO3, HF) նկատմամբ։ 100 °C-ից բարձր սկսում է քայքայվել (հատկապես արագ՝ O2-ի, HCl-ի, ուլտրամանուշակագույն և ռադիոակտիվ ճառագայթներիառկայությամբ)՝ անջատելով HCl և գունավորվում (դեղինից սև)։ Ջերմակայունությունը և լուծելիությունը մեծացնելու նպատակով պոլիվինիքլորիդը քլորացնում են։ Մտանում են կարծր (վինիպլաստ) և պլաստիֆիկատորներ պարունակող փափուկ կամ կիսափափուկ (պլաստիկատ) պոլիվինիլքլորիդային պլաստմասսաներ, որոնցից պատրաստում են արհեստական կաշի, թաղանթներ, խողովակներ, ձայնապնակներ, կենցաղային իրեր, ստանում են մանրաթելեր, լաքեր և այլն։ Պոլիվինիքլորիդը ամենաշատ արտադրվող պոլիմերներից է, օգտագործվում է էլեկտրատեխնիկայում, թեթև, սննդի, շինանյութերի արդյունաբերության, ծանր մեքենաշինության, նավաշինության, գյուղատնտեսության, բժշկության մեջ և այլուր։ Պոլիվինիլքլորիդային մանրաթելերը կայուն են քիմիական ազդակների, միկրոօրգանիզմների նկատմամբ, ունեն փոքր ջերմահաղորդականություն և էլեկտրահաղորդականություն, էլեկտրաստատիկ լիցքեր կուտակելու մեծ ունակություն, օգտագործվում են ֆիլտրող, չհրկիզվող, չգործված կտորեղեն, ջերմակայուն նյութեր ստանալու, բուժական ներքնահագուստ պատրաստելու համար։ Վինիլիդենքլորիդի գծային պոլիմերմամբ ստանում են հատկություններով պոլիվինիքլորիդին նման պոլիվինիլիդենքլորիդը (–CH2–CCl2–)ո, որից ստանում են մանրաթելեր, լաքեր, պատրաստում են խողովակներ և այլն։

English homework

1. When Mike arrived at the station, the train had leave.

2. The programme had finishing, when Tessa turn on the TV.

3. When they got home, the dog ate their steak.

4. Everybody gone home when they got to the party.

5. d) Hidesaburo Ueno was a professor at the University of Tokyo. every morning his faithful dog Hachiko said goodbye to his master at the front door and every evening the dog gone to Shibuya Station to welcome his master home. One day Professor Ueno hadn’t return on the usual train. he had a heart attack at work and died.

Friends of the Professor toke the dog to their house to look after him. On the first day when they arrived home from work they found Hachiko was missing. He escaped and gone to the station where he met his master so many times. The nest day and after that Hachiko done the same thing. In fact, he continued to meet his master for the next tn years until he finally died too.

Հայոց լեզու

. Գրաբարյան տեքստը փոխադրի՛ր աշխարհաբարի։ Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ

մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

Ձմեռն անցավ ,անձրևներն անցան ,գնացին և հեռացան։Ծաղիկներ երևացին մեր երկրում,ժամանակը հասավ էտելու, տատրակի ձայնը լսվեց մեր երկրում։Թզենու ծլած բողբոջները ,մեր ծաղկած որթերը տվեցին իրենց բույրերը։Վեր կաց իմ ընկեր , իմ սիրուն, իմ աղավնի և արի։Ցույց տուր քո դեմքը և լսիր իմ խոսքերը, քո քաղցր բառբառով ,և գեղեցիկ քո տեսքը։

10 փաստ Չինաստանի մասին

1. Չինաստանի ոստիկանությունը հաճախ շների փոխարեն օգտագործում է բադերին։ Այս թռչունները ոչ միայն հիանալի տեսողություն ունեն, այլև բավականին ագրեսիվ են։

2. Չինաստանում անգլերեն խոսող ավելի շատ մարդ է բնակվում, քան ԱՄՆ-ում:

3. Չինաստանում 1 տարվա ընթացքում սննդում օգտագործվում է շուրջ 4 մլն կատու։

4. Չինացիները խոսում են 7 տարբեր բարբառներով, որոնք բոլորն էլ կոչվում են չինարեն: Մի բարբառով խոսողը մյուսի լեզուն չի հասկանում, բայց երբ մեկը գրում է, մյուսը տեքստը կարող է հասկանալ: Գաղտնիքը գրի` հիերոգլի‎ֆի մեջ է: Այն բառի, նույնիսկ նախադասության իմաստ ունի:

5. Չինացիները բրինձ են աճեցրել մ.թ.ա 5000 տարի առաջ: Հնէաբանները բրնձի ամաններ են գտել այդ ժամանակներից սկսած:

6. Կան տասներկու կենդանիներ, համապատասխան յուրաքանչյուր ամսվան։ Ըստ գրառումների, Բուդդան տարվա 12 ամիսները կոչել է այն կենդանիների անուններով, որոնք նրան այցելել են մինչ նա կլքեր երկիրը:

7. Չինական օրացույցը ստեղծվել է դեռևս մ.թ.ա. 2600-ին։

8. Կարմիրը հաջողության գույն է համարվում Չինաստանում: Հարսանիքի ժամանակ նորապսակները կարմիր հագուստ են կրում: Նոր տարվա հագուստները, բացիկները և գումարի ծրարը նույնպես կարմիր է:

9. Հին ժամանակներում մետաքս ստանալը գաղտնիք էր, իսկ գաղտնիքը բացահայտողին սպանում էին:

10. Չինաստանում հայտնաբերել են մի գյուղ, որի բոլոր բնակիչները կապուտաչյա շիկահերներ են: Գենետիկական հետազոտությունները պարզել են, որ նրանց 90%-ի գեները եվրոպական են և սկիզբ են առնում Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանից:

Նյարդային հիվանդությունների

Նևրոպաթոլոգիան ուսումնասիրում է նյարդային համակարգի այն վնասվածքները, որոնք արտահայտվում են շարժումների, զգայունության, զգայարանների ֆունկցիաների խաթարումներում։

Զառանցանք -սա հիվանդության հիմքի վրաառաջացած մտահանգում է, որը չի համապատասխանում իրականությանը և քննադատման, փոփոխման չի ենթարկվում։
Առանձնացվում են զառանցանքի մի քանի ձևեր։

Նևրոզ

Նևրոզը մի  վիճակ է, որը   շատ դեպքերում առաջանում է երկարատև, ծանր ապրումներով ուղեկցվող սթրեսային  իրավիճակների  հետևանքով, որոնք, քանդելով հոգեկան ադապտացումը, առաջացնում են նյարդային համակարգի քայքայում(գրգռվածության ու հոգնածության բարձր մակարդակի համադրությամբ), տագնապ ու վեգետատիվ (ինքնավար) խանգարումներ(քրտնարտադրություն, սրտխփոց, ստամոքսի աշխատանքի խանգարումներ և այլն):

Նևրոզի հիմնական դրսևորումներն են՝
•սթրեսների նկատմաբ բարձր զգայունություն, սթրեսային չնչին իրավիճակներին մարդիկ արձագանքում են ծայրահեղ ծանր կամ ագրեսիվ կերպով:

• լացկանություն
• նեղացկոտություն, խոցելիությունը
• տագնապ
• հոգետրավմատիկ իրավիճակակների վրա կենտրոնանալ։

Փոխադրություն

Հկտեմբերի տասին,չորեքշաթտի

 

Կապիկը

հյուրասեր մարդ,աշխույժ ու չարաճճի,դեմքի ծամածռություն,դասական դմագծեր ,անթերի կառուցվացք,կոկորդային ցասումնալից հնչուններ,կատաղի հայացքով շանթել,աչքերի մեջ լույսը պահած։

 

հեղինակը պատմում է որ նա գնում է իր ընկերոջ տուն։Նրա ընկերը շատ հյուրասեր մարդեր հեղինակը և իր ընկերը գնացին իրենց այգի։Նա այնտեղ ուներ կապիկ,կապիկը աշխույժ և չարաճճի։Այդ կապիկը շատ էր սիրում իրենց տան սպասուհուն միաին սպասուհին էր նրան կերակրում․նա ոչ մեկից ուտելիք չեր ընդունում,հենց ինչ որ մեկը դիպչում էր սմասուհուն նա սկսումեր դեմքի ծամածռություններ անել մի օր գործից դուրս եկավ սպասուհին և նա դադարեց ուտելիք տալ։Մի օր կապիկը իմացավ,որ սապսուհուն սպանել են։

 

 

 

 

Գրադարանում ընթերցածս գիրքը

Ես այսօր գրադարանում կարդացել եմ (Հարաշք) գրքից (Ինչու ես դպրոց չգնացի) պատմվածքը։Ինձ շատ դուր եկավ։Այնտեղ պատմում  էր  մի տղայի մասին որը ոչ թե տգեղ էր և չեր ուզում այդ տեսքուվ գնալ այլ շատ հիվանդությունների ուներ։Բժիշկները չեին կարողանում բոուժել այդ հիվանդությունները։Նա տարվա մեջ անցնում էր երեքից-չորս վիրահատություններ։Նրա ծնված օրվանից տարել է քսանյոթ վիրահատություն բայց նա հիմա շատ ամուր է։