Month: Մարտի 2018

296.

Քանի, որ հավասարասրուն եռանկայն անկույնները հավասար են ապա դրանցից ոչ մեկը չի կարող լինել ուղիղ, հետևաբար ուղւղ է սրունքներով կազմված ուղիղը, իսկ հիմքին առընթեր անկյունները լինում են 45 աստիճան:

 

Մայրենի

 Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են որոշյալ:
1. միմյանց, յուրաքանչյուր, ինչ, երբ
2. ամեն ինչ, համայն, ամեն մի, ողջ
3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

. Ընդգծի՛ր անորոշ երեք դերանուն
1. մի, որը, ուրիշ, ամենից, այնինչ, ինչով
2. իրար, մի քանի, բոլորով, այլորոշ, դրանից
3. մեկնումեկը, սրանց, իրենք, ոմանք, ոչ մեկին, ինչ-որ

. Ընդգծի՛ր ժխտական երեք դերանուն
1. մի քանիսի, ոչ մի, ինչով, ոչ ոք, ոչինչ, մեկից
2. ոչնչով, ոմանց, ինչ-ինչ, ոչ ոքի, մեկում, ոչ մեկից

Մայրենի

Ընդգծի՛ր փոխադարձ երեք դերանուն
ա. միմյանց, ամեն մեկին, իրար, դրանց, մեկմեկու, ոչ մեկը
բ. ոմանց, իրարից, ուրիշին մեկմեկի ոչնչով, միմյանցով

. Գտի՛ր փոխադարձ դերանունները։
Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝
Անրերևույթ, որպես ցավը խոր հոգու,
Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն՝
Օղակելով լույս աստղեցը մեկմեկու։
Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում
Այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան,
Առկայծում են կարոտագին երազուն՝
Հավերժաբար իրար կապված և բաժան։
Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու,
Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար,
Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան ու հեռու
Աստղերի պես և՛ հարազատ, և՛ օտար…

. Դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները. կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։
Իրար, այսչափ, նրանք, ոմն, ուրիշ, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի,
ամեն ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք,
ամենքը, մեկմեկու:
նրանք – Նրանք ուրախ խոսալով դուրս եկան խանութից։
մենք – Մենք շաբաթ կիրակի գնացինք Ամբերդ։
ինքը – Ինքը շատ է սիրում ֆուտբոլ խաղալ։
դուք – Դուք ձեր թղթերը գցեցիք։
Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են ցուցական:
1. ողջ, ամբողջ, միևնույն, ամենայն
2. համայն, սույն, միևնույն, ինչ
3. այսպես, այդպես այնպես, որքան
4. սա, դա, նույնտեղ, այնչափ

Դո՛ւրս գրիր ցուցական դերանունները. կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։
Ոմն, այսչափ, ինչ-որ, դրա, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի, ամեն
ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք, մյուս,
ամենքը, միևնույն:
այսչափ – Ինձ այսչափ փայտ տվեք։
նույնպիսի – Նրա հեծանիվը նույնպիսի կարմիր է։
դա – Դա մի արձան է։
սա – Սա շատ հին գրքապահարան է։
մյուս – Երկու մեքենաներից մեկը թեքվեց աջ, իսկ մյուսը՝ ձախ։

Աշխարհագրություն

1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Կենդանիների համար հարմար պայմաններ, աշխատաուժ, սարքեր։

2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Այն մատակարում է հումք և սնունդ։

 

Խոշոր եղջերավոր անանսապահություն – բուծվում է բոլոր շրջաններում

Ձիաբուծություն – Միջին Ասիա

Մայրենի

 

 

. Ընդգծի՛ր անձնական երեք դերանուն

ա. մյուս, եսինքը, սրանք, դուք, դա
բ. ինքը, նույն, այս, դու, դրանք, մենք
գ. մեզնից, ամենքը, նրանք, ոչ ոք, ձեր, ոմանք

. Ընդգծի՛ր ցուցական երեք դերանուն

ա. այս, ում, նույնքան, ձեզ, սույն, որևէ
բ. իրենց, այդպիսի, քեզ, մեկը, միևնույն, նա
գ. նույնպես, այսինչ, ամեն մեկը, այդ, սրանք, ինչպես

Մայրենի

Դերանուն
Առարկա կամ հատկանիշ նշանակող խոսքի մասի փոխարեն գործածվող բառը կոչվում է դերանուն։ Ըստ իմաստի՝ դերանունները սովարաբար բաժանվում են ութ խմբի՝ անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ և ժխտական։

Անձնական դերանուն
Մատնացույց է անում հաղորդակցման, մասնակից (ներ)՝ առանց անվանելու։
Պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ու՞մ, ումի՞ց, ումո՞վ, ու՞մ մեջ հարցերին։
Ուղղական – ես
Սեռական – իմ
Տրական – ինձ
Հայցական – ինձ
Բացառական – ինձնից, ինձանից
Գործիական – ինձնով, ինձանով
Ներգոյական – ինձնում, ինձանում

Ցուցական դերանուն
Մատնացույց է անում առարկա կամ հատկություն՝ առանց անվանելու։ Օրինակ՝ սա-դա-նա, այս-այդ-այն, այստեղ-այդտեղ-այնտեղ։
Ուղղական – սա
Սեռական – սրա
Տրական – սրան
Հայցական – սրան
Բացառական – սրանից
Գործիական – սրանով
Ներգոյական – սրանում