Month: Փետրվարի 2018

Վիտամին K

Անբավարարությունն առաջացնում է արյունահոսություն՝ քթից, լնդերից։ Պարունակվում է սպանախի, կաղամբի, եղինջի և այլ բույսերի կանաչ մասերում, գազարում, լոլիկում։ Կենդանական ծագման մթերքները (բացի լյարդից) K վիտամին գրեթե չեն պարունակում:

Սննդակարգ

Սննդակարգը (դիետա) մարդու (հաճախ` հիվանդի) սննդի հատուկ մշակված օրաբաժին և ռեժիմ է, որը բնորոշվում է սննդանյութերի որոշակի բաղադրությամբ, խոհարարական մշակման առանձնահատկություններով, սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի, վիտամինների, հանքային աղերի որակական և քանակական կազմով: Սննդակարգի հիմքում ընկած է սննդանյութերով մարդու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պահանջների բավարարումը: Սննդակարգ նշանակելիս հաշվի են առնվում հիվանդության բնույթը, կլինիկական ընթացքը, ախտաբանաանատոմիական և ֆերմենտային խանգարումները: Սննդակարգը նշանակում են բուժման եղանակներին զուգահեռ: Որոշակի քանակական և որակական հարաբերակցությամբ սննդի ընդունումը հարմարեցվում է որոշակի ժամերի: Առավել տարածված են խոցային հիվանդությունների, լեղապարկի, հաստ աղու բորբոքումների, ճարպակալման, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների սննդակարգերը: Յուրաքանչյուր սննդակարգ, կախված հիվանդության շրջանից և փուլից, ունի հաջորդաբար կիրառվող մի քանի տարբերակ: Անհատական ցուցանիշների հիման վրա, որպես կանոն, նշանակվում են կարճ ժամկետով (1–2 օր) բեռնաթափման օրեր: Առավել տարածված են տվյալ օրն օգտագործվող մթերքի՝ մսի, ձկան, բանջարեղենի, մրգի անվանմանը համապատասխանող բեռնաթափման օրերը: Ժամանակակից պայմաններում ճարպակալման դեմ կիրառվող բազմաթիվ գրավիչ, գովազդային անվանումներով սննդակարգերից շատերը չունեն բժշկական, գիտական հիմնավորում, ուստի անհատական սննդակարգի ընտրությունը պետք է կատարի բժիշկը, հակառակ դեպքում այնկարող է վնասակար լինել օրգանիզմի համար:

Առողջ սնունդ

Առողջ սնունդ,

դերը և նշանակությունը,

Սնունդը մարդու կյանքի ամենա կարևոր գործոններից մեկն է:Սննդի միջոցով օրգանիզմ են մտնում բոլոր այն

նյութերը որոնք պարտադիր են նրա նոռմալ կենսագործունեության համար: սննդի

կազմության մեջ են մտնում հինգ հիմնական բաղադրիչներ

Սպիտակուց

ածխաջուր

ճարպ

աղ

ջուր

սպիտակուցները օգտագործվում են որպես կառուցողական նյութ իսկ ածխաջրերը

և ճարպերը էներգիայի ախպյուր:Կերած մթերքները մարսողությոան հաշվին քայքայվում

և դառնում են կառուցողական միավորներ և վերակառուցվելով օգտագործում

օրգանիզմի կարիքների համար:Օրեկան պահանջը բավարարելու համար մարդը պետք

է սնվի օրեկան չորս հինգ անգամ չորս-հինգ ժամը մեկ փոքր չափափաժիններով:

Քանի որ չկա մի ուտելիք,որը պարունակի միառժամանակ մարդ պետք է սնվի

բազմազան:

Մայրենի

Ընդգծի՛ր երեք ածանցավոր թվական

ա. յոթանասուն, զրո, քսան-քսան, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ,
բ. քառասուն, ինը-ինը, ութսունվեց, երեսուներկուերոդ, հինգական
գ. ինը հազար, երրորդ, վաթսուն, կես, առաջին, հարյուր հիսուն
դ. հիսուն, քառասուներեք, երկուական, մեկ երրորդ, տասնհինգ, իննսուն

Ընդգծի՛ր երեք բարդ թվական

ա. երեսուներկուերորդ, տասնմեկ, վեց-վեց, մեկ, ութական, երեք հարյուր վեց

բ. հինգ-հինգ, վաթսունինը, տասնմեկերորդ, քսանութ, մեկ միլիոն, տասանոց
գ. ութսունյոթ, տասնինը,  իններորդ, երեք միլիարդ, հարյուրանոց

Русский язык

Сложа руки
ձեռքերը ծալած
Стоять на месте կանգնել տեղում
Убивать время ժամանակ կորցնել
Смотреть в глаза նայել աչքերին
Сгорать от стыда ամոթից վառվել
Счастливого пути երջանիկ ճանապարհներ
Смотреть сквозь пальцы նայել մատների արանքով
Сидеть на шее նստել վզին
Собираться с силами ուժով վերցնել
Сквозь землю провалиться
Сводить с ума խելահան անել
Плечом к плечу ուս-ուսի տալ
Положа руку на сердце ձեռքը սրտին դնել
Положить конец վերջ դնել
Проходить мимо

Դասարանական աշխատանք

Հայկական լեռնաշխարհը մի ընդարձակ լեռնային երկիր է, որի տարածությունը քառասուն հազար քառ. կմ է, միջին բարձրությունը՝ 1700 մ: Նրա կենտրոնում Արարատ լեռան հրաբխային զանգվածն է՝ Մեծ Մասիս (հինգ հազար հարյուր վաթսունհինգ մ) և Փոքր Մասիս (երեք հազար ինը հարյուր տասնըչորս  մ) գագաթներով: Իր բարձրությամբ լեռնաշխարհում երկրորդը Սիփանն է ( չորս հազար չորս հարյուր երեսունչորս մ), երրորդը՝ քառագագաթ Արագածը ( չորս հազար իննսուն մ): Վերջինիս Հայաստանի ամենաբարձր լեռն է: Հաջորդը Կապուտջուղն է (երեք հազար ինը հարյուր վեց մ) Զանգեզուրի լեռնաշղթայում: Հայկական լեռնաշխարի մյուս բարձր լեռներն են Բյուրակնը (երեք հազար վեց հարյուր հիսուն մ), Սուկավետը (երեք հազար չորս հարյուր քառասունհինգ մ), Թոնդրակը (երեք հազար հինգ հարյուր քառասուներկու մ), Ծաղկոց լեռը ( երեք հազար հինգ հարյուր տանըինը մ), Նեմրութը (3050 երեք հազար հիսուն մ), Թեղենիսը (2846 երկու հազար ութ հարյուր քառասունվեց մ), Նպատը (2332 երկու հազար եր մ), Մարութա սարը (2962 մ):

Հայոց լեզու

Ես այսօր գրադարանում կարդացել եմ Հովհաննես Թումանյանի  <<գելը>> պատմվածքը այն շատ հետաքրքիր էր,ինձ շատ դուր եկավ։Մի տղա կար փողոցում նա լսեց գայլերի ձայնը և վազեց դեպի նարա քեռու տուն,այդ փողոցում կար մի ձև երբ մեկը գնում է մեկի տուն բոլորով հավաքվում են և քննարկում թե նա ինչու է գնացել քեռու տուն։Այնտեղի շները սկսեցին անհանգիստ հաչալ,մարդկանցից մեկ գնաց ոչխարների բերի տուն,տղան հրցրեց քեռուն ինչու են մարդկանց վրա հաչում շները,քռին ասաց․ շները հաչում են մարդկանց վրա ուրիշ ձայնով այս հաչոցը զգուշացում է որ,գելեր են գալի։Գայլերը սկսեցին գոռալ,շները լսեցին ու լարվեցին նրանց ետևից։