Month: Դեկտեմբերի 2017

Русскый язык

Модель: Сестра живет тут. Это  комната. – Сестра живет тут. Это её

комната.

Студентка пишет текст. Это ee тетрадь. 2. Я читаю книгу. Это мая книга.

Мы сидим здесь. Это наш класс. 4. Вы учите слова. Это ваш словарь. 5. Они

работают здесь. Это их место. 6. Брат читает. Это его книга. 7. Ты повторяешь

слова. Это твой словарь.

 

Руссский язык

Море было бурным,весь народ ушел с палубы.

неправельно.

Была тихая погода, весь народ был на палубе.

Сын капитана корабля подбежал к обензьяне и начал ее дразнить

неправельно.

Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу.

все засмеялиь,когда мальчик остался без шляпы

правильно.

Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, или плакать.

в одну минуту мальчик  взобрался по веревке на последнуюю перекладину.

неправильно.

В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину

40 матросов спрыгнули скорабля в море

неправильно.

Секунд через 40 — они долги показались всем — вынырнуло тело мальчика.

когда капитан увидал,что мальчик жив,он засмеялся.

неправильно.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал

Задание . Установите соответствие. Найдите слова мужского, женского и среднего рода.
мужчина , животное ,Борис,  доска, Ольга, здание, человек, шкаф, папа
преподаватель, урок ,мамонт, земля, студент, музей, слово, дверь, море, окно, текст, портфель, твердость, стул книга, тетрадь, мягкость, Мария, общежитие, горизонт.

Мужской- мужчина, Борис, человек, шкаф, папа, преподаватель, урок, мамонт, студент, музей, дверь, текст, портфель, горизонт

Женский- доска, Ольга, аудитория, земля, книга, тетрадь, мягкость, Мария,

Средний- животное, здание, слово, море, окно, твердость, стул, общежитие

 

Задание 2. Установите соответствие.
А) Где студент?                                         1. Она висит слева.
Б) Где студентка?                                     2. Он здесь (в классе на уроке).
В) Где письмо?                                           3. Она там.
Г) Где висит карта?                                    4. Он стоит справа.
Д) Где стоит стол?                                         5. Оно тут.

 

А-2,б-3,в-5,г-1,д-4

Мой класс

Я учусь в 7-3 классе.В моё классе учится двадцать ученеков.Двенадцать мальчиков и восемь девочек.Наши уроки праходит очень интересно.У насв классе есть много талантливых ученеков.Каждийиз нас всегда показываем свои дары.Например из мальчиков есть матемтики и спортсмены.Я очень люблю свой дружелюбний класс и моих добрых учителей.

դասարանական աշխատանք

Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշալի ու ձեռնակերտ կոթող կա: Դա Արարատն է երկնասլաց, մեկուսի:  Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են: Մասիսի ժայռապատ գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարածած է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթյաձև  ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտառատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:
Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիս-արևելքի լանջի խորխորատը՝ հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով:

փռշտացող սեղան,ծալվող մատ,քայլող մարդ,սափլագլուղ երիտասարդ,քայլող ատամ,շնչող մարդ,մեծ հայաստան։

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ.

Мокрый дождя не боится.

Թացը անձրևից չի վախենում

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

լավ է աղավնին ձեռքի վրա,քան կռունկը երկնքում։

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.

հիմար է այն թռչունը,որի բույնը իրեն տհաճ է։

Детей учи без людей

երեխաներին սովորեցրու առանց մարդկանց։

Едешь на день, бери хлеба на неделю.

ուղևորվում էս մեկ օրով,վերցրու հաց շաբաթվա համար։

Себя губит, кто других не любит

իրեն կործանում է նա՝ ով ուրիշներին չի սիրում։

Глаза боятся, а руки делают.

աչքերը վախենում են,իսկ ձեռքերը գործում։

Что посеешь, то и пожнешь.

ինչ ցանես,այն էլ կհնձես։

Готовь сани летом, а телегу зимой.

սահնակը պատրաստիր ամռանը,իսկ սայլակը ձմռանը։

Летом нагуляешься — зимой наголодаешься.

ամռանը թրև կգաս՝ ձմռանը կսովածանաս։