Month: Հոկտեմբերի 2017

Русский язык

Небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например,<Притчи Соломона>,новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբարատորիայում

Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.

 1. Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները
 2. Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել
 3. Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում
 4. Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը
 5. Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:

Քիմիական  նյութերի  հետ  վարվելու  կանոնները.Փորձեր  կատարելու  համար  դուք օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը փակ  անոթներում:

 1. Փորձեր  կատարելու  համար  վերցրեք  նյութերի  փոքր  բաժիններ: Պինդ  նյութերից  սովորաբար  պահանջվում  է  թեյի  գդալի  ¼  չափ, իսկ  հեղուկներից` 1-2 մլ:
 2.  Նյութերից  վերցնելու  ժամանակ  ամանների  խցանները  սեղանի  վրա  դրեք  շրջված, այսինքն  այն  մասով, որը  չի  մտնում  ամանի  մեջ:
 3. Մի թողեք  նյութերով  ամանների  բերանը  բաց, նյութից  նմուշ  վերցնելուց  հետո  ամանի  բերանը  փակեք  և  դրեք  տեղը
 4. Չօգտագործված  նյութերը  չի  կարելի  հետ  լցնել  մաքուր  նյութի  վրա, այլ  լցրեք  այդ  նպատակների  համար  հատուկ  նախատեսված  անոթի  մեջ:
 5. Օգտվեք  միայն  այն  նյութերից, որոնց  վրա  գրված  են  անունները  և  որոնք  դրված  են  ձեր  սեղանի  վրա:
 6. Պինդ  նյութերը  ամանից  վերցրեք  միայն  չոր  գդալիկով  կամ  փորձանոթով: Մինչև  նյութերը  փորձանոթի  մեջ  յցնելը`  ստուգեք  կոտրված  չէ  արդյո՞ք  փորձանոթի  հատակը  կամ  ճաքած  չէ՞ արդյոք:
 7. Փորձեր  կատարելիս  միշտ  օգտագործեք  մաքուր  լաբորատոր  ամանեղեն:

Հանրահաշիվ

3) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն

է պարունակում 56 գ աղ։

1.160:8=20

2.20X56=1120

4) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

1.2500:8= 625/2
2.625/2×12/1=3750

Մայրենի

1.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա, ստորոգյալ, լուսնիակ, եղյսմ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ,  մեղվաբ?ծ, համբյուր, եղջյուր, սառուց?լ, նյութ,, կույտ, շաբաթօրյակ։

 Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

ա) Լուռ

1. ակնդետ, անխոս, անթարթ

2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն

3. անձայն, անքթիթ, անշեղ

բ) Գեղեցիկ

1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ

2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր

3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր

գ) Գովել

1. նախատել, բաղդատել, դրվատել

2. հարատևել, պարսավել, ներբողել

3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել

դ) Երեկո

1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս

2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ

3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ

ե) Ցանկալի

1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի

2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի

3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված դարձվածային միավորները։

ջրից չոր դուրս գալ – Արամը միշտ անկարգություն էր անում, բայց միշտ ջրից չոր էր դուրս գալիս:

համբերության բաժակը լցվել – Մայրիկի համբերության բաժակը սկսեց լցվել, որովհետև նրա որդին նրան չէր լսում:

ձեռք մեկնել – Բոլորս պետք է ձեռք մեկնել պետքավորներին:

քաղցր աչքով նայել – Աղջիկը կատուներին քաղցր աչքով էր նայում:

У меня две сестры.

Наташа болела дведцать один день.

В этот раз ты написал контрольную лучше,чем в прошлый.

это очень старая мебель.

Начался дождь и мы вернулись домой.

Маша любит шоколадное мороженое а Лена-фруктовое.

У них дом большой,но неуютный.

Я не знаю как я написал контрольную.

Поэтму не могу сказать какая у меня оценка.

Подруга сказала Лене что сегодня в школе не будет уроков.

Мама сказала Лене чтобы она оделась потеплее.

Тренер предупредил ребят что в субботу тренеровки не будет.

Тренер сказл ребятам чтобы они пришли тренеровку в воскресенье.

Я не позвонил тебе потому что не знал твой номер телефона.

Я не знал твой номер телефона поетому не пзвонил тебел.

 

Աշխարահագրություն

Երկար ժամանակ աշխարհագրությունն ուսումնասիրել է բնությունն ու բնական երևույթները: Սակայն, երբ վերածննդի ժամանակ սկսվեցին հայտնաբերվել նոր տեղանքներ ինչպես նաև զարգացան արդյունաբերությունն ու տրանսպորտը,
աշխարհագրության կազմում հիմնադրվեց նոր ենթաճյուղ` տնտեսական աշխարհագրությունը, որը սկսեց ուսումնասիրել տնտեսության տեղաբաշխման հարցերը: Դրանից հետո, աշխարհագրությունը դարձավ բարդ գիտություն, որը և՛ բնագիտական էր, և՛ հասարակական: Քանի գնում է, աշխարհագրությունը բարդանում է, քանի որ մարդկությունը զարգանում է: Զարգանում է և առաջանում են նոր խնդիրներ, որոնք էլ աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է, վերլուծում է և գնահատում է:

Մայրենի

Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի՛ր և փոխարինի՛ր հարմար 

հոմանիշներով:

Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները երանգները կա՞ն:

Ծանոթիս այդպես էլ չգտա թանձր խիտ բազմության մեջ:

Բերրի Առատ խոստումներ տվեց ու գնաց:

 2.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա.Համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձցուփորձ, հարձակում, մրձցույթ:

Բ. Դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օցձանման, ատաղծագործ:

 3. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն :

Անբնական, ամբիոն, ամբողջ, ամպամած, անպայման, զամբյուղ, ամփոփել, անփոփոխ, անպետք, ամբարել, ամպամած, ճամփա:

4. Կետերի փոխարեն գրի՛ր յաիա կամ եա

Միմիանցքվեարկությունորդյակ,յասաման,  քիմիականհեքիաթայինոսկյահրեականդաստիարակությո

Русский Язык

Где ты был?

Я буду ждать тебя окола подездаъ.

Она очень внимательный человек.

Она взяла в библиотеке чеыре книг.

Аня,сколько времени ты писала ето сочинение.

Я хоу записать номер,можно взяать ету ручку.

Сегодня у насхорошее настроение.

Она дома?нет,сейчас ее нет дома.

сколько времени вы отдохнули в Болгарии.

Можно записат телефон етой ручкой.

С кем ты поедешь к бабушке.

Что вы сказали?повторите пожалуйста.

ира учится играт в шхматы.