Month: Մարտի 2017

Մարտյան նախագիծ․Վիլյամ Սարոյան

Նախագծի նպատակը՝

* Ծանոթանալ Սարոյան ստեղծագործողին

* Ուսումնասիրել նրա պատմվածքները

* Վերհանել գաղափարական թաքնված շերտերը

* Ուսումնասիրել հերոսներին՝ որպես հավաքական կերպարների

* Հասկանալ յուրաքանչյուր հերոսին բնորոշ կերպարային հատկանիշները

Մասնակիցները՝

6-րդ և   7-րդ դասարանների սովորողներ

Ժամկետը՝ մարտի 20-31

Ընթացքը՝

* Ո՞վ է Վիլյամ Սարոյանը անդրադառնում են կենսագրական որոշ տվյալների, որպեսզի հասկանանք ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները

* Սկսում ենք ընթերցել պատմվածքները

* Կատարում ենք վերլուծություններ՝ վերհանելով ստեղծագործության հենասյուն հանդիսացող գաղափարը

* Ընտրում ենք որևէ պատմվածք, որը պետք  է  բեմադրենք

* Առանձին ուսումնասիրում ենք բոլոր հերոսներին

* Փորձում ենք առավելագույնս ճանաչել նրանց

* Սովորողներից ընտրում ենք հերոսներին

* Մշակում ենք խոսքերը

* Պատրաստում ենք բեմադրությունը

Արդյունքը՝

Արդյունքում ունենում ենք պատմվածքների վերլուծություններ,

հերոսների՝ որպես հավաքական կերպարի նկարագիրներ և բեմադրություն

Մայրենի

Երկու ամենախոշոր  նարինջները ձեռքդ բռնած կանգնիր փողոցի անկյունում և երբ մոտովդ ավտոմեքենա անցնի, ժպտա ու մեկնի նարինջները:Ժպտա բերանովդ մեկ,- ասաց հորեղբայր Ջեկը,- կարո՞ղ ես, չէ՞, Լյուկ: Դու այդպիսին ես, չես ժպտա, չես ժպտա, մեկ էլ տեսար ժպտացիր, հը՞

Потрясающие один рот, сказал дядя Джек, я не могу, Люк. Я люблю тебя, ты улыбаешься, ты улыбаешься, вы никогда не знаете.Крупнейшего холдинга два апельсина в руке, стоять на углу и когда поблизости  автомобили проходят мимо, улыбаются и идут апельсины.

Մայրենի

Նոր բառեր կազմի՛ր հետևյալ բառերով

օր, կաթ, որմ, սյուն, նկար, զարդ, վարս, ոսկի, դեղին, կրակ։

Մի գեղեցիկ օր,ես նվեր ստացա փոքրիկ շնիկ:

ես գյուղում խմեցի կաթ:

Մեր դիմացի որմը փլվեց:

Այսօր մեր տան սյունը սարքվեց:

Ես կարողանում եմ նկարել գեղեցիկ նկար:

Մայրկս ունի զարդ:

Իմ վարսերը շատ երկար է:

Ես վոսկու հանքից հանեցի ոսկի:

Ես ունեմ դեղին շապիկ:

Ես սարքել եմ կրակ:

Առանձնացրու հետևյալ բառերի արմատները․

գլխավոր-գլուխ

մազակալ-մազ

հացթուխ-հաց թխել

գրավոր-գիր

բառացի-բառ

բալենի-բալ

նկարիչ-նկար

ճրագակալ-ճրագ

լուսերես-լույս երես

գծավոր-գիծ

Մաթեմատիկա 

10 մաս-պոտաշ

31 մաս-ավազ

2 մաս-կավիճ

————————-

?-նյութ 86 փութ ապակու համար 

                                                                           Լուծում

                                                                     1)10×86=860(պոտաշ)

                                                                     2)31×86=2666(ավազ)

                                                                     3)2×86=172(կավիճ)

Մայրենի

Քո կարծիքով ում են ուղղված Չարենցի այս տողերը։

Իմ կարծիք նա այս տողերը ուղղված են իր սիրած էակին:

Ի՞նչ տրամադրություն է տիրում բանաստեղծության մեջ։

Այս բանաստեղծության մեջ վառ տրամադրություն է:

Դու ու՞մ կնվիրեիր սրտիդ հուրն ու ներսիդ կրակը:

Ես կնվիրեի իմ սիրած էակին:

Բոլորը քեզ

Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում—բոլորը քեզ,
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում—բոլորը քեզ.—
Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող չմնա՝
Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում,—բոլո՜րը քեզ

Մայրենի 

Լրացնել բաց թողնված տառերը:

Զարմանալի աշուն
Այս աշունը եկավ, բացվեց ինչպես երբե՛*,-

Եկավ — ինչպես զինոր ու ղեկավար.-

Այս աշունը բերեց իմաստության երգեր

Եվ կորովի գրեր — երգիս համար:-

Ե՛վ աշնան ցուրտ քամին ինձ մարտակոչ թվաց,

Թվաց կռվի կանչող հնչյուն շեփոր,-

Եվ անձրևի շնչով, երբ երեսիս հիացած —

Ինձ զգացի ես թարմ — և անչափ նո՛ր:-
Եվ անձրևի թելերն ինձ թվացին թելեր՝

Աշխարհներին կապող և կյանքին խո՛ր,-

Կարծես ծառերն անծամ պայքարի են ելել,

Որ թոթափեն հուշերը — և դառնան նո՛ր…
Շրշուն աշունն այսօր ինձ գործ ու կյանք վսեմ,

Եվ ո՛չ թե մուժ, ու մահ, ու անկում է գուժում:-

Օ, հիրավի, երբե՛ք ես դեռ չէի՜ տեսել

Մի այսպիսի՜ աշուն…
Բանաստեղծությունից դուրս գրել հինգ գոյական,կազմել բառակապակցություններ։

զինվոր,ղեկավար,երես,ծառ,աշուն:

քաև զինվոր:Խիստ ղեկավար:Կեղտոտ երես:Տերևախիտ ծառ:Տերևաթափ աշուն:

Գտնել հետևյալ բառերի հոմանիշները

կորովի-հզոր

թարմ-դալար

վսեմ-բարձր

պայքար-մենամարտ

ղեկավար-տնօրեն

English

  what did Mr.Williams last year?-​last year i saw article in your magazine.

  was he sure ?-I thinks it wos in your magazin,but i am not sure. 

what did he think of the article ?- I wrote the nome of the article.

what was the article?-the article was in .

whath did Mr.  Williams do after he had read the article?-Mr. Wiliams also lost the magazine.

Մայրենի 

Գիշերն ամբողջ հիվանդ, խելագար,

Ես երազեցի արեւի մասին:

Շուրջս ո՛չ մի ձայն ու շշուկ չկար –

ունատ էր շուրջս՝ գիշեր ու լուսին:

Ես երազեցի արեւի ոսկին,

Տենչացի նրա հրաշքը խնդուն՝

Ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն՝

Արեւանման, արնավառ խոսքի, –

Բայց շուրջս այնպես գունատ էր, տկար –

Խոսքեր չկային, ու արեւ չկար …

ոսկի,արեւ,հիվանդ,հրաշք,

ոսկի արև,արևի ճառագայթներ,գրիպով հիվանդ,հրաշք երեխաներ: