Month: Նոյեմբերի 2016

Աստղագիտություն

Ինչպես հայտնի է, աշխարհի երկրները բաժանված են ժամային գոտիների, որոնց սկզբնակետը միջօրեականն է, որն իր հերթին, պատմական պատճառներով, անցնում է Լոնդոնով: Հենց միջօրեականում է, այսպես կոչված, Գրինվիչի ժամը (GMT), և աշխարհի այլ կետերում ժամային գոտին այնպիսին է, որ միջօրեականից յուրաքանչուր 15 աստիճան դեպի արևելք թեքվելիս մեկ ժամ առաջ ենք գնում (դեպի արևմուտք թեքվելիս` մեկ ժամ հետ):

Իր հերթին, 15 աստիճանը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երկիրն արեւի շուրջը պտտվում է 24 ժամում: Եթե 24 ժամում` 360 աստիճան, ապա մեկ ժամում` 15 աստիճան: Այլ բառերով ասած, եթե արևը երկրի մի կետում ծագում է ինչ-որ պահի, ապա դրանից 15 աստիճան դեպի արևմուտք կետում կծագի ուղիղ մեկ ժամ հետո:

Հայաստանը գտնվում է GMT+4 ժամային գոտում: Այսինքն` Լոնդոնից 4 ժամով առաջ ենք: Սակայն, Հայաստանը գրավում է 43-ից 47 աստիճանների միջև աշխարհագրական երկարությունը, ուստի, կասկածից դուրս, պետք է լիներ GMT+3 ժամային գոտում, որի մեջտեղն անցնում է հենց Երևանով… Իսկ GMT+4-ը տրամաբանական կլիներ նրանց համար, ովքեր գտնվում են միջօրեականից մոտ 60 աստիճան դեպի արևելք: Օրինակ` Թուրքմենստանը կամ Աֆղանստանը:

Բնագիտություն

 

 

                                        Ջերմային երևույթների  բազմազանությունը

 

Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։

 

 

Այն օգտագործվում է տարբեր նպատակներով՝ բնակարանների տաքացման համար,գազօջախների, ավտոմեքենաների, ջերմաէլեկտրակայանների աշխատանքի

համար:

 

Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի և ջերմության գլխավոր աղբյուրը։

 

Այդ էներգիայի շնորհիվ է, որ բույսերնն իրականացնում են լուսասինթեզ և ջրից ու ածխաթթու

գազից ստանում իրենց անհրաժեշտ նյութեր։

 

Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

 

Նաֆթ,բենզին,գազ,տորֆ,ածուխ:

Մայրենի

Թուլակազմ-տկար և ուժասպառ

Որմնադիր-Պատ շարող վարպետ

Վտիտ-տկար

սոսկալի-սարսափ տարածող

աքացի-քացի

Տալ-Ամուսնու քույրը կնոջ համար

 

Դասարանում ես ունեմ ընկերներ նրանք շատ են սիրում խախղալ և վազվզել:Նրանք լավ տղաներ են և մենք իրար հեետ չենք կռվում:Մենք լավ ընկերներ ենք:

Մայրենի

Կճեպ-կեղև

քրքջալ-բարձր ծիծաղել

սարսափահար-վախեցած

կարեկցանք-սփոփանք

սսկվել-չխոսել

քրթմնջալ- Քթի տակին փնթփնթալ

Ողորմելի- Խղճալի,

Կզակ- Ծնոտ

Հարկադրել-  ստիպել

Կցկտուր-  անկապ

 

 

 

Ուսուցիչը գոնե մեկ անգամ պետք է հնարավորություն տա աշակերտին, որովհետև այդ  մեկ հնարավորությունը  կարող է ուղղել աշակաերտին:

 

Մայրենի

Դժկամություն-վատ վերաբերմունք

Խռնվել-կուտակվել

Շքամուտք-Շենքի գլխավոր՝ շքեղ մուտք

Տրտմել-նեղվել

Աղախին-ծառա

Վշտահար-վախեցած

Անձուկ- նեղվածք

Խռիվ-  Ծառերի՝ թփերի չոր ճյուղեր,  Մազերի խճճվածք

Մազեր-ծամ

Անմորուս-առանց մորուքի

Ալեխառն- սպիտակախառն

Ուղղաձիգ-ուղիղ ձգված

Ջանք-եռանդ:

 

Ես կարոտում եմ իմ ընկեր Ռոբերտին:Մենք շատ մտերիմ ընկերներ ենք:Նա շատ խելաց է և շատ է սիրում ֆուտբոլ խաղալ:Տեղափոխվելով միջին դպրոց, ես շատ շուտ հարմարվեցի: Միջավայրը շատ ինձ դուր եկավ,բոլորը շատ բարի էին և  շատ լավ տպավրություն թողեցին իրենց բարիությամբ և աշխատասիրությամբ:Միայն կցանկանայի,որ ընկերս ինձ հետ հաճախեր իմ դպրոցը:

Մայրենի

Արտահայտիր մեկ բառով.

 • Հեքիաթներ պատմող –հեքիաթասած
 • Հույսըկտրած –անհույս
 • Մտերիմձևով –մտերմորեն
 • Հացթխող –հացթուխ
 • Այգուբերքըհավաքելը –բերքահավաք
 • Ծառիճյուղերըտերևներով –սաղարթ
 • Սերմիհամարպահված –սերմապահոց
 • Գնումներկատարողմարդ-գնորդ
 • Տուփ,որիմեջպահումենզարդերը -զարդատուփ
 • Գիրք, որիմեջբառերըդասավորվածենայբբենականկարգով –բառարան
 • Այնտեղը, որտեղշատթփերենաճում –թփուտ
 • Վիրահատություններկատարողբժիշկ –վիրաբուժ

Գրիր հոմանիշներ հեզ, կապույտ, հռչակավոր բառերին:

Հեզ-խոնրհ,կապույտ-լուրթ,հռչակավոր-հայտնի

Գրիր արշալույս, ավետել, թանկություն բառերիհականիշները:

Արշալույս-մայրամուտ,Ավետել-գուժ,թանկություն-էժանություն

Տրված բաղադրիչների միացումով նոր բառեր կազմիր.

 • Հուր – կարմիր
 • Արև — վառ
 • Արքա – մայր
 • Դար – շրջան
 • Թիվ – նշան
 • Բույս – ծածկ
 • Խոտ – բույս
 • Կոճղ – արմատ
 • Առէջ – թել
 • Լեռ –աշխարհ
 • Գագաթ – կետ
 • Արքա – տոհմ
 • Ուղիղ – անկյուն

 

Հուր կարմիր-հրակարմիր,արև վառ-արևավառ,արքա մայր-արքայամայր,դար շրջան-դարաշրջան,թիվ նշան-թվանշան,բույս ծածկ-բուսծածկ,խոտ բույս-խոտաբույս,կոճղ արմատ-կոճղարմատ,լեռ աշխարհ-լեռնաշխարհ,գագաթ կետ-գագաթնակետ,արքա տոհմ-արքայատոհմ,ուղիղ անկյուն-ուղղանկյուն:

Գտիր լեզու բառի իմաստները և յուրաքանչյուրով կազմիր նախադասություն:

Գերմաներեն,ռուսերեն,հայերեն լեզու,լեզուս կծեցի,կոշիկիս լեզվակը պոկվեց:

Կազմիր հինգ բարդ բառ՝ սյունակներիցընտրելովմեկականբառ.

 • Գունդ մուր     գնդակծիկ,շիլափլավ,թուք ու մուր,բերանբաց,
 • Շիլա կծիկ      տաք գլուխ
 • Թուք գլուխ
 • Բերան փլավ
 • Տաք բաց

 

Առանձնացրուգրքայինբառերըմիգույնով, խոսակցականները՝ ուրիշգույնով:

 • Մարզպան, սենեկապետ, գծապատկեր, նյութեղեն, ալարել, հողմակոծ, տեգ, էնքան, գժանոց, հողածին, հնադար, ծաղկաթերթ, սուրհանդակ, էգուց, պուճուր, շշմել, բրդել, տաքգլուխ, վիզ, փոր, կապտափայլ, շիկավարս, գորովագութ, պռոշ, ծանրախոհ, մանգալ, գունանկար, արտադրյալ, երգահան, քերթողահայր, գետաբերան, մեջընկնել:

 

Գրքային                                                                     խոսկցական

 

Մարզապան                                                               ալարել

Սենյակապետ                                                            էնքան

Գծապատկեր                                                             գժանոց

Նյութեղեն                                                                   էգուց

Հողմակոծ                                                                   պուճուր

Տեգ                                                                               շշմել

Հողածին                                                                     բրդել

Հնադար                                                                       տաքգլուխ

սուրհանդակ                                                               վիզ

կապտափայլ                                                              փոր

շիկավարս                                                                 պռոշ

գորովագութ                                                               մանգալ

ծանրախոհ

գունանկար

արտադրյալ

երգահան

քերթողահայր

Բառքամուկ. արքայորդիբառիտառերովինչքանհնարավոր է շատբառկազմիր:

Որդի,որդ,քար,արքա,քարայր,դի,դիք,այո,այրի,արոր,դար,յոդ,այր,Արա,քոր:

Բնագիտություն

Կայծակ

Մթնոլորտի տարբեր մասերում օդի ջերմաստիճանի և ճնշման տարբերության հետևանքով ստեղծվում են օդի բարձրացող և ցած իջնող հոսանքներ:Օդային հոսանքների և ամպերի շփման հետևանքով ամպերում գոյանում են տարբեր նշանի լիցքեր:Ամպերի կամ ամպերի և Երկրի մակերևույթի միջև տեղի ունեցող հսկայական կայծային պարպումը կոչվում է կայծակ:Կայծակի ժամանակ օդի ջերմաստիճանի և ճնշման կտրուկ բարձրացման հետևանքով առաջացած ձայնային ալիքը կոչվում է որոտ: Մենք ինքներս կարող ենք մոդելավորել  կայծակը տնային պայմաններում:Վերցնում են երկու երկարավուն փուչիկ փչում ենք և մտնում մութ սենյակ այլապես ոչին չենք տեսնի:Փուչիկները տրորում ենք բրդյա կտորով,օդը որով լցված են փուչիկները` էլեկտրականում են:Այնու հետև փուչիկները այնպես ենք մոտեցնում իրար ,որպեսզի նրանց միջև մնա փոքրիկ արանք:Մենք կնկատենք, որ բարակ շերտի օդը սկսում է կայծկլտալ ու կլսենք ցածր ճտճտոց:

 

Ինաչպես  պաշտպանվել Կայծակից

 

Եթե հայտնվել եք բաց դաշտում կամ հանդում,ապա կայծակի  ժամանակ շատ վտանգավոր է պառկելը,քանի որ կարող եք տուժել հենց գետնի էլեկտրական դաշտից, որը առաջանում է, երբ կայծակը հարվածում է մոտակա ծառին կամ այլ բարձրադիր մարմնին: եթե տանն եք ,պետք է փակել բոլոր բաց լուսամուտները,անջատել ողջ էլեկտրոտեխնիկան,նույնիսկ հեռախոսները:Բայց նաև չի կարելի կանգնել,քանի որ կայծակը կարող է հարվածել ձեզ:Ուստի այդ պահին մարմնի դիրքի ամենաճիշտ տարբերակն է ոտքերը իրար մոտ պահած պպզելը:Պետք չէ կայծակի ժամանակ երկաթ վերցնել:Կայծակից նաև կարող են ծառերը բռնկվել:Նրա ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 300հազարի

Մայրենի

 

Տարօրինակ դպրոց Կանադայում

 

<<ԱԼՖԱ>> դպրոցը գտնվում էԿանադայում:Այն իր դռները բացել է 1972 թ-ին,այնտեղ տիրում է հավերժական  անհնազանդության տոն:Դպրոցում չկան գնահատականներ,  ոչ էլ խիստ օրակարգ,ոչ էլ  տնային առաջադրանքներ : Ոչ ոք չի պատժի գրատախտակի վրա կավիճով հայհոյանք գրելու համար:Ուսանողները ազատ են,իրենք են որոշում, թե ինչպես պետք է անցկացնեն  ուսումնական օրը, եւ ինչ դասերի  այցելել: Դասարանները ձևավորվում են ոչ թե ըստ տարիքի, այլ ըստ հետաքրքրությունների:  Ուսուցիչներից պահանջվում է պարզապես չխանգարել աշակերտներին:  Եթե դպրոցում առաջանում է  որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ, ապա գումարվում է հատուկ հանձնաժողով, որը կազմված է լինում աշակերտներից եւ ուսուցիչներից: Կողմերը արտահայտում են իրենց կարծիքները եւ հիմնավորում իրենց տեսակետները, որից հետո հանձնաժողովը առաջարկում է լուծումներ:Կարևորն այնն է,որպեսզի  գտնվի մի լուծում, որը կբավարարի երկու կողմերին:Մեկ այլ ավանդույթ էլ ունի<< ԱԼՖԱՆ`>>անցկացնել հանդիպումներ, որոնց ընթացքում երեխաները հավասար մեծահասակներին,  իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց կարծիքը   առարկաների եւ դպրոցի կառավարման համակարգի փոփոխությունների վերաբերյալ:

 

Русский язык

напишите рассуждение на тему : “ Какую телевизионную передачу вы часто смотрите и почему”

 

Я часто смотрю <<Самый умный>>телепередачу.

Она очень интересная программа  и я каждый раз  умножаю свои знания.

Մայրենի

Ցորենն է բըռնկեր` առանց այրելու-ցորենը այրվում էր առանց վառելու:

 

Երկինքն է կըրակ-երկինքը դարձել է կրակի գույն

Քառաշար սաթով արև  են հագեր-քառաշարք սաթերը դարձել են արևի պես:

 

 • Փորձիր պատճառաբանել«արտս ոսկուն է» արտահայտության անընդհատ կրկնությունը:

 

Ամբողջ արտս ցորենով է պատված:

 

 

 • Բանաստեղծությունից մեջբերումներով ցույց տուր, թե ո՛ր գույնն է գերիշխում այնտեղ, ինչով է դա պայմանավորված:

 

Ոսկեծուփ ծովեն, արտըս ոսկուն է-ոսկեգույն

 

 

 

 • Եվս մեկ անգամ կարդա բանաստեղծությունը. շարժում նկատեցի՞ր, ո՞ր բառն է օգնել շարժում ստեղծելուն:

 

Շարժում ստեղծելու համար օգտագործվել է <<ոսկի>> բառը:

 

 • Ի՞նչ տրամադրություն կա բանաստեղծությունում:

 

 

Բանաստեղծությունը ունի ուրախ,հույսով լի,դրական տրամդրություն: